Windows Server návody

Jak získat ID licenčního serveru pro aktivaci RDS CAL licencí

Čeština:

Co je ID licenčního serveru? ID licenčního serveru (LSID) je unikátní kód generovaný pro příslušný Windows Server po instalaci a spuštění rolí RDS. RDS CAL pak mohou být generovány na základě tohoto LSID. RDS CAL generované pro daný LSID lze použít pouze pro tento konkrétní server. Pokud dojde ke změně LSID (například v důsledku změn nebo reaktivace serveru), je nutné vygenerovat nové RDS CAL.

Jak najdu své ID licenčního serveru? Otevřete Správce licencí RD: klikněte na tlačítko Start → Administrativní nástroje → Služby vzdálené pracovní plochy → Správce licencí pro vzdálenou pracovní plochu → Vyberte server RDS → pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vlastnosti (LSID je k dispozici v posledním řádku pod ID produktu)."

Angličtina:

What is the License Server ID? The License Server ID (LSID) is a unique code generated for the relevant Windows Server after the installation and activation of RDS roles. RDS CALs can then be generated based on this LSID. RDS CALs generated for a specific LSID can only be used for that particular server. If the LSID changes (for example, due to changes or reactivation of the server), new RDS CALs need to be generated.

How do I find my License Server ID? Open the RD Licensing Manager: click the Start button → Administrative Tools → Remote Desktop Services → Remote Desktop Licensing Manager → Select the RDS server → right-click and select Properties (LSID is available in the last line under Product ID)."

id servera 1

id servera 2

Jak nainstalovat licence na server Remote Desktop Services

Návod na instalaci a konfiguraci Remote Desktop Services

Předtím, než mohou uživatelé Remote Desktop Services přistupovat k aplikacím a desktopům, musí být nainstalována a aktivována licence serveru.

Krok 1: Instalace licenčního serveru Remote Desktop Services

 1. Otevřete Server Manager.
 2. Klikněte na možnost Add Roles and Features.
 3. Projít dialogovým oknem Add Roles and Features Wizard až do části Server Roles.
 4. Zaškrtněte možnost Remote Desktop Services a poté Next.
 5. Klikněte na Next v sekci Features.
 6. Klikněte na Next v sekci Remote Desktop Services.
 7. V části Role Services, zaškrtněte Remote Desktop Licensing a Remote Desktop Session Host. Klikněte na Next.
 8. Klikněte na Install. Počkejte, dokud se nainstaluje Remote Desktop Services.

Krok 2: Aktivace licenčního serveru Remote Desktop Services

 1. Otevřete Remote Desktop Licensing Manager.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na název vašeho serveru v levém panelu a vyberte Activate Server.
 3. Klikněte na Next v dialogovém okně Activate Server Wizard.
 4. Vyberte metodu aktivace a klikněte na Next.
 5. Vyplňte potřebné informace v závislosti na vybrané metodě aktivace a klikněte na Next.
 6. Po dokončení aktivace klikněte na Next a poté Finish.

Krok 3: Instalace licencí na server Remote Desktop Services

 1. Otevřete Remote Desktop Licensing Manager.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na název vašeho serveru v levém panelu a vyberte Install Licenses.
 3. Klikněte na Next v dialogovém okně Install Licenses Wizard.
 4. Vyberte typ licence, který chcete nainstalovat, a klikněte na Next.
 5. Zadejte číslo licence a klikněte na Next.
 6. Po dokončení instalace licencí klikněte na Next a poté Finish.

Konfigurace Remote Desktop Services (gpedit)

 1. Stiskněte klávesy Win + R, do dialogového okna Run napište gpedit.msc a stiskněte Enter. Otevře se Local Group Policy Editor.
 2. V navigačním panelu na levé straně rozbalte Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, a Remote Desktop Services. Poté klikněte na Remote Desktop Session Host a poté Licensing.
 3. Dvakrát klikněte na Use the specified Remote Desktop license servers. Vyberte Enabled, do textového pole vpravo zadejte název nebo IP adresu licenčního serveru a klikněte na OK.
 4. Dvakrát klikněte na Set the Remote Desktop licensing mode. Vyberte Enabled, poté v roletkovém menu vyberte požadovaný režim licencování (Per Device nebo Per User), a klikněte na OK.

Konfigurace Remote Desktop Services (regedit)

Pozor: Úprava registru systému může mít vážné následky, pokud se nesprávně vykoná. Vždy doporučujeme vytvořit zálohu registru před jeho úpravou.

 1. Stiskněte klávesy Win + R, do dialogového okna Run napište regedit a stiskněte Enter. Otevře se Editor Registru.
 2. V navigačním panelu na levé straně přejděte na: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\Licensing Core.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Licensing Core, vyberte New > String Value a zadejte LicensingMode jako název nového řetězce.
 4. Dvakrát klikněte na LicensingMode a v roletkovém menu zadejte hodnotu 2 pro režim Per Device nebo 4 pro režim Per User. Klikněte na OK.
 5. Zavřete Editor Registru a restart
Jak konvertovat a aktivovat Windows Server z verze Evaluation na plnou verzi

Jak konvertovat a aktivovat Windows Server z verze Evaluation na plnou verzi

1. Otevřete Příkazový řádek jako správce. Můžete to udělat tak, že v menu Start zadáte cmd, potom pravým tlačítkem myši kliknete na "Příkazový řádek" a vyberete "Spustit jako správce".

2. Zkontrolujte aktuální verzi. V příkazovém řádku zadejte následující příkaz, abyste zjistili, která verze Windows Serveru je aktuálně nainstalovaná:

DISM /online /Get-CurrentEdition

3. Zjistěte dostupné verze pro upgrade. Zadejte tento příkaz, abyste zjistili, na které verze můžete aktualizovat:

DISM /online /Get-TargetEditions

4. Konvertujte na požadovanou verzi. Použijte následující příkaz k upgradu:

DISM /online /Set-Edition: /ProductKey: /AcceptEula

5. Aktivace. Po konverzi budete muset zadat platný produktový klíč pro vybranou verzi a aktivovat systém. Můžete to udělat přes příkazový řádek pomocí:

slmgr.vbs /ipk 
slmgr.vbs /ato

Toto je základní postup, ale důrazně doporučuji, abyste před konverzí provedli kompletní zálohu serveru. Ačkoli by tento proces měl být poměrně bezproblémový, vždy je dobré mít zálohu v případě problémů.

Generické klíče pro konverzi Windows Server verzí

Windows Server 2022

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33 /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenterAzure /ProductKey:NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H /AcceptEula

Windows Server 2019

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerEssentials /ProductKey:WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 /AcceptEula

Windows Server 2016

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerEssentials /ProductKey:JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B /AcceptEula

Windows Server (Semi-Annual Channel versions)

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC /AcceptEula

Poznámka: Generické klíče jsou určeny pouze pro konverzi z Evaluation verze na plnou verzi. Pro trvalou aktivaci budete potřebovat platný produktový klíč.

Pro více informací navštivte tento portál: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kms-client-activation-keys