Vzhledem k čerpání dovolených prosíme, abyste své dotazy zasílali na email e-shop@servis-repas.sk. Eshop funguje normálně, ale dotazy vyřizujeme pouze emailem. Děkujeme za pochopení.

Jak nainstalovat licence na server Remote Desktop Services

Návod na instalaci a konfiguraci Remote Desktop Services

Předtím, než mohou uživatelé Remote Desktop Services přistupovat k aplikacím a desktopům, musí být nainstalována a aktivována licence serveru.

Krok 1: Instalace licenčního serveru Remote Desktop Services

 1. Otevřete Server Manager.
 2. Klikněte na možnost Add Roles and Features.
 3. Projít dialogovým oknem Add Roles and Features Wizard až do části Server Roles.
 4. Zaškrtněte možnost Remote Desktop Services a poté Next.
 5. Klikněte na Next v sekci Features.
 6. Klikněte na Next v sekci Remote Desktop Services.
 7. V části Role Services, zaškrtněte Remote Desktop Licensing a Remote Desktop Session Host. Klikněte na Next.
 8. Klikněte na Install. Počkejte, dokud se nainstaluje Remote Desktop Services.

Krok 2: Aktivace licenčního serveru Remote Desktop Services

 1. Otevřete Remote Desktop Licensing Manager.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na název vašeho serveru v levém panelu a vyberte Activate Server.
 3. Klikněte na Next v dialogovém okně Activate Server Wizard.
 4. Vyberte metodu aktivace a klikněte na Next.
 5. Vyplňte potřebné informace v závislosti na vybrané metodě aktivace a klikněte na Next.
 6. Po dokončení aktivace klikněte na Next a poté Finish.

Krok 3: Instalace licencí na server Remote Desktop Services

 1. Otevřete Remote Desktop Licensing Manager.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na název vašeho serveru v levém panelu a vyberte Install Licenses.
 3. Klikněte na Next v dialogovém okně Install Licenses Wizard.
 4. Vyberte typ licence, který chcete nainstalovat, a klikněte na Next.
 5. Zadejte číslo licence a klikněte na Next.
 6. Po dokončení instalace licencí klikněte na Next a poté Finish.

Konfigurace Remote Desktop Services (gpedit)

 1. Stiskněte klávesy Win + R, do dialogového okna Run napište gpedit.msc a stiskněte Enter. Otevře se Local Group Policy Editor.
 2. V navigačním panelu na levé straně rozbalte Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, a Remote Desktop Services. Poté klikněte na Remote Desktop Session Host a poté Licensing.
 3. Dvakrát klikněte na Use the specified Remote Desktop license servers. Vyberte Enabled, do textového pole vpravo zadejte název nebo IP adresu licenčního serveru a klikněte na OK.
 4. Dvakrát klikněte na Set the Remote Desktop licensing mode. Vyberte Enabled, poté v roletkovém menu vyberte požadovaný režim licencování (Per Device nebo Per User), a klikněte na OK.

Konfigurace Remote Desktop Services (regedit)

Pozor: Úprava registru systému může mít vážné následky, pokud se nesprávně vykoná. Vždy doporučujeme vytvořit zálohu registru před jeho úpravou.

 1. Stiskněte klávesy Win + R, do dialogového okna Run napište regedit a stiskněte Enter. Otevře se Editor Registru.
 2. V navigačním panelu na levé straně přejděte na: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\Licensing Core.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Licensing Core, vyberte New > String Value a zadejte LicensingMode jako název nového řetězce.
 4. Dvakrát klikněte na LicensingMode a v roletkovém menu zadejte hodnotu 2 pro režim Per Device nebo 4 pro režim Per User. Klikněte na OK.
 5. Zavřete Editor Registru a restart