Vzhledem k čerpání dovolených prosíme, abyste své dotazy zasílali na email e-shop@servis-repas.sk. Eshop funguje normálně, ale dotazy vyřizujeme pouze emailem. Děkujeme za pochopení.

Jak Ověřit a Odstranit Produktový Klíč Microsoft Office přes Příkazový Řádek.

Odstranění produktového klíče z Microsoft Office

1. Klikněte na tlačítko Start (nebo stiskněte klávesu Windows na klávesnici) a pak napište "CMD" nebo "příkazový řádek". Pravým tlačítkem myši klikněte na "Příkazový řádek" nebo "CMD" a poté klikněte na "Spustit jako správce".

2. Přejděte do správného adresáře:

Pro Office 2010:

cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office14  # pro 64bitovou verzi
cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14  # pro 32bitovou verzi

Pro Office 2013:

cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office15  # pro 64bitovou verzi
cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15  # pro 32bitovou verzi

Pro Office 2016 nebo 2019:

cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16  # pro 64bitovou verzi
cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16  # pro 32bitovou verzi

Pro Office 365:

cd "C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16"  # pro 64bitovou verzi
cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16"  # pro 32bitovou verzi

3. Ověření stavu produktového klíče:

cscript ospp.vbs /dstatus

4. Odstranění produktového klíče:

Chcete-li odstranit produktový klíč, napište následující příkaz:

cscript ospp.vbs /unpkey: následován posledními pěti znaky zobrazeného produktového klíče.

Příklad: Pokud je váš produktový klíč `ABC12-DEF34-GHI56-JKL78-MNO90`, pak byste napsali:

cscript ospp.vbs /unpkey:MNO90

Pokud máte v počítači nainstalováno více klíčů nebo si klíč nepamatujete, najdete posledních 5 znaků také v Kroku 3 na posledním řádku.