Jak aktivovat systém Windows 11

Snímka obrazovky 2023-12-12 183120

Jak aktivovat systém Windows 11

Kontrola stavu aktivace: Pokud chcete zkontrolovat stav aktivace ve Windows 11, vyberte tlačítko Start a poté vyberte položky Nastavení > Systém > Aktivace. Stav aktivace se zobrazuje vedle položky Aktivace.

Kontrola stavu aktivace v nastaveních

První instalace a aktivace na novém zařízení nebo na nové základní desce: Pokud používáte digitální licenci připojenou k účtu Microsoft, můžete začít instalaci a přeskočit zadávání kódu Product Key výběrem možnosti Nemám kód Product Key. Když se přihlásíte s účtem Microsoft a připojíte na internet, váš systém bude aktivován automaticky.

Aktivace po přeinstalaci Windows 11

Pokud máte digitální licenci pro vaše zařízení, můžete na tomto zařízení přeinstalovat stejné vydání Windows 11 bez potřeby zadávání kódu Product Key.

Před pokusem o přeinstalaci Windows 11 se ujistěte, že je systém aktivován. To zjistíte tak, že vyberete tlačítko Start a poté položky Nastavení > Systém > Aktivace. Zde si můžete ověřit, že váš Windows 11 byl aktivován a že vaše konto Microsoft je přiřazeno k vaší digitální licenci.

Opětovná aktivace Windows 11 po změně hardware

Pokud jste v zařízení provedli významnou hardwarovou změnu, například jste vyměnili základní desku, Windows 11 již nemusí být aktivován.

Před provedením významné změny hardware se ujistěte, že vaše konto Microsoft je přiřazeno k digitální licenci. Toto přiřazení vám umožní znovu aktivovat Windows pomocí Poradce při řešení problémů s aktivací, pokud později provedete významnou změnu hardware.

Pokud nemáte digitální licenci, na aktivaci se použije kód Product Key.

Aktivace pomocí kódu Product Key Kód

Product Key je 25-místný kód, který vypadá takto: PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Během instalace se zobrazí výzva na zadání kódu Product Key. Pokud chcete kód Product Key zadat po instalaci, vyberte tlačítko Start a poté vyberte položky Nastavení > Systém > Aktivace > Změnit kód Product Key.